รถโดยสารประจำทาง ดอย อินทนนท์

 

บริการนำเที่ยว บนดอยอินทนนท์ โดย รถสองแถวประจำทาง สีเหลือง ทั้งไป-กลับ และ ค้างคืน

พนักงานขับรถมากด้วยประสบการณ์ อันยาวนาน รถใหม่สภาพพร้อมสำหรับการขับขึ้นดอย

 

วนอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายประเภท ทั้งทางด้านธรรมชาติ

และ ด้านที่ทางอุทยานก่อสร้างขึ้นมา ซึ่งท่านสามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ม่ว่าจะฤดูไหนๆ อากาศ

ที่หนาวเย็น ตลอดทั้งปี ทำให้วิวทิวทัศน ์แต่ล่ะฤดูสวยงามแตกต่างกันออกไป แล้วแต่ธรรมชาติ

จะสร้างสรรค์ความสวยงามขึ้นมา มีความสะดวก สบายและปลอดภัย ในการเดินทางถนนหนทาง

ลาดยางจนถึงยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งจะมีระยะทางจากตัวอำเภอจอมทองถึงยอดดอยประมาณ

40 กิโลเมตร แต่ทางจะมีความลาดชัน และ คดโค้ง ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังและความชำนาญในการ

ขับรถขึ้นดอย และอีกประการหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือรถที่จะขับขึ้นดอยต้องมีสภาพที่ใหม่ และ

มีการตรวจเช็คอยู่สม่ำเสมอ ทั้งระบบเครื่องยนต์ และ ระบบเบรค ซึ่งทางรถโดยสารประจำทางดอยอินทนนท์ของเรา

มีความพร้อมทุกด้าน รวมไปถึงพนักงานขับรถที่มีความชำนาญ และ ประสบการณ์การขับรถขึ้นดอยมายาวนาน

พร้อมจะ บริการนักท่องเที่ยวทุกท่าน ให้ท่องเที่ยวด้วยความสุข สะดวกสบาย และ ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

 

 

 

รถจอดอยู่ที่ลานวัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ น่ะครับ จุดจอดรถรับผู้โดยสาร

 

1.หน้าลาน วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่

2.ลานจอดรถวัดน้ำตกแม่กลาง ( ด้านซ้ายมือก่อนถึง ด่านตรวจเก็บค่าธรรมเนียมด่านที่ 1)

 

 

 

โปรแกรมการนำเที่ยวของเราซึ่งจะมีประมาณ 4 จุด

1.จุดที่หนึ่ง คือยอดดอยอินทนนท์ จุดที่สูงที่สุดในแดนสยามสูงจากน้ำทะเลประมาณ 2,565 เมตร
แวะไปกราบสักการะกู่ของพระเจ้าอินทวิชยานนท์์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย และถ่าย
ภาพณ.จุดสูงสุดในแดนสยามเป็นทีระลึก จากนั้นก็จะไปแวะชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ(อ่างกา)

2. จุดที่สอง จะเดินทางย้อนลงมาจากยอดดอยประมาณ 5 ก.ม. พาท่านเที่ยวชม และ กราบสักการะ
พระมหาธาตุนภเมทณีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ซึ่งเป็นพระมหาธาตุคู่ 2องค์นอกจากนี้
จะ มองเห็นวิวทิวทัศน์บริเวณรอบๆ มหาธาตุซึ่งสวยงามเหมาะสำหรับบันทึกภาพเป็นอย่างยิ่ง และ
ยังมีสวนดอกไม้เมืองหนาวให้ชมอีกด้วย

3. จุดที่สาม ย้อนลงมา อีก 10 ก.ม จะพาท่านแวะชม ตลาดชาวเขา เผ่าม้ง เป็นตลาดของชาวเขาจะ
จำหน่ายสินค้าจำพวกของฝากและผักผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งจะนิยมปลูกกันบนดอย และ เป็นผักที่ปลอดสารพิษ

4. จุดที่สี่่ ย้อนลงมาอีกประมาณ 15 ก.ม.จะพาท่านไปแวะชม น้ำตกวชิรธาร เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก
มีน้ำไหล ตลอดทั้งปี และ มีรุ้งหลากสีให้ท่านชมและ เก็บภาพประทับใจ

หลังจากที่พาท่านเที่ยวชมครบทั้ง 4 จุดแล้ว ทางอินทนนท์การท่องเที่ยวจะพาท่านกลับมายังที่จอดรถ
ของท่าน โดยความ สวัสดิภาพ

 

 

นอกเหนือจากโปรแกรมการบรการทั้ง 4 จุด แล้ว หากท่านต้องการเดินป่า หรือศึกษาธรรมชาติที่
กิ่วแม่ปานเป็นเส้นทางเดินป่าระยะทางประมาณ 3 ก.ม.ก็สามารถติดต่อสอบถามกับ ผู้ให้บริการได้ด้วยความยินดี

 

 

 

 

 

 

   

 

ราคาค่าโดยสาร (ราคานี้ไม่รวมค่าทำเนียมการเข้าชมอุทยานฯ)ผู้โดยสารต้องจ่ายเอง

 

นอกเหนือจากท่านจะได้ไปท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์ ตามจุดต่างๆแล้วเราก็จะพาไปท่านไป
ขี่ช้าง และ ล่องแพ ที่อำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของดอยอินทนนท์  
จุดแวะชมตามเส้นทางที่จะไปขี่ช้างและ ล่องแพได้แก่ ชมเกษตรหลวงขุนห้วยแห้ง
แวะชม รองเท้านารี และ ซากุระบาน ตามฤดูกาลได้ ชมเกษตรหลวงขุนวาง และ เลี้ยวขวาลงไปที่
ตำบลแม่วิน ณ.แม่วาง ตรงนี้จะเป็นที่ขี่ช้าง – ล่องแพ
ระยะทางจากดอยอินทนนท์ ไปจนถึงที่ขี่ช้าง ล่องแพ ประมาณ 70 กิโลเมตร
(ไป- กลับ หรือ ค้างคืนบนดอยอินทนนท์ก็ได้)

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์  

  

นิเวศน์ อ้ายนันท์
(นายท่ารถ จอมทอง - อินทนนท์)
โทร 089-5553159

อุทัย บุตรต๊ะ
ประธานฯ รถจอมทอง - อินทนนท์
โทร .084-8048615

สุภา ไชยวงศ์
เลขานุการ
โทร.089-6316132


 

"ท่องเที่ยว เป็นของท่าน บริการ เป็นของเรา "

ข้อแนะนำสำคัญ

ลักษณะของรถสองแถวที่จะพาท่านไปท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์มีลักษณะดังนี้

1.ถ้าเป็นรถสองแถวจะต้องเป็นรถสีเหลืองเท่านั้นมีเบอร์ประจำรถติดอยู่บนหลังคารถทุกคัน

2.มีตัวหนังสือที่เขียนคำว่า"สหกรณ์นครเชียงใหม่-เดินรถจำกัด "และ ตรงด้านซ้าย - ขวา

ของรถจะเขียนคำว่า "จอมทอง - ดอยอินทนนท์"ติดข้างรถทุกคัน

3.รถสองแถวสีเหลืองทุกคันจะต้องขึ้นตรงต่อสหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด และกรม

ขนส่งทางบกควบคุมดูแลอยู่เท่านั้น

4. นอกเหนือจากรถสองแถวสีเหลืองแล้วถ้าเป็นรถลักษณะอย่างอื่นก็คงไม่ใช่รถโดยสาร

สองแถวที่วิ่งประจำเส้นทางอย่างแน่นอน

( ระวังท่านจะใช้บริการรถผิดประเภท )

 

 

 

last update 1/12/23