คณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขตฯนายอำเภอแหวนเพชร

(1/1)

baojomtong:
คณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขตโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ได้มาตรวจเยี่ยมอำเภอจอมทอง เพื่อประเมิณผลงานของท่านนายอำเภอจอมทอง ที่ได้รับคัดเลือกเข้าไปแข่งขัน "โครงการนายอำเภอแหวนเพชร "ในระดับเขต ซึ่งท่านคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมในหลายๆโครงการที่ท่านนายอำเภอจอมทอง สุรชัย มณีประกร ได้ทำไว้ เช่น  บ้านป้าแสงดา    กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง   โครงการอาชาบำบัดของรพ.จอมทอง  และอีกหลายๆ ที่ ทางจอมทองดอทคอมก็ได้ติดตามคณะฯ ไปตามที่ต่างๆด้วยครับ
เริ่มจากการบรรยายสรุป โครงการต่างๆ ที่ห้องประชุม สาธารณสุขอำเภอจอมทอง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ