หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)  (อ่าน 5814 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
baojomtong
อ้ายบ่าวจ๋อมตอง
Administrator
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1002


เว็บมาสเตอร์จ๋อมตองดอทคอม


ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 10:53:12 pm »

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)
และศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.อ.)
ครั้งที่ 4/2253
วันพฤหัสบดี ที่ 1  เมษายน  2553  เวลา 09.30 น.
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง

ผู้เข้าประชุม
      1.  นายสุรชัย      มณีประกร      นายอำเภอจอมทอง      
      2.  นายชัยณรงค์      นันตาสาย      ปลัดอำเภอ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
      3.  นายยุทธานุภาพ   อานุภาพยรรยง      ปลัดอำเภอ
      4.  นางสาวชุติมณฑน์   เปล่งอรุณ      ปลัดอำเภอ
      5.  นายทรงเกียรติ   สมยาวะกาศ      ท้องถิ่นอำเภอ
      6. พ.ต.อ. สมชัย      อินทโสตถิ      ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอมทอง
      7. นายสุรพล      ทองเที่ยง      เกษตรอำเภอจอมทอง
      8. นายสุพจน์      เจริญพร         สาธารณสุขอำเภอจอมทอง
      9. นายเดชา      หาญตันกุล      ปศุสัตว์อำเภอจอมทอง
      10. นายวิลาศ      กล่อมสุนทร      ประมงอำเภอจอมทอง
      11. นางจันทร์ดี      สังขรักษ์      วัฒนธรรมอำเภอจอมทอง
      12. นาวาอากาศเอก พินิจ   สุรภากร         รองหัวหน้าคณะทำงานพระมหาธาตุเจดีย์
                        ดอยอินทนนท์
13. นายอดุลย์      ใจเป็ง         หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์
14  นายสันติพงศ์   พรมมาโนช      หัวหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านขุนแตะ
15 นายสมศักดิ์      เขียวแสงใส      ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
16  นางโสภา      ไชยสุ         แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง
17. นางสินิทร์      ณ  น่าน         แทนพัฒนาการอำเภอจอมทอง
      18.  จ่าสิบเอกปรีดา   แก้วชม         แทนสัสดีอำเภอจอมทอง
      19. นายเดโช      มากช่วย         แทนเจ้าพนักงานที่ดิน จ. เชียงใหม่ สาขาจอมทอง
      20. นางสาวพิศมัย   ธรรมใจ         แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ
      21. นายประเทือง   สุวรรณโน      แทนนายกเทศบาลตำบลจอมทอง
      22  นายสุคำ                      วรกิจ         แทนนายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
      23  นายราชัน                   วางใจชิต      แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย
      24. นายปราโมทย์   เลิศชีวกานต์      แทน ผอ. เขตการศึกษา ชม. เขต 6
      25.  นายมงคล      ยาแก้ว         แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
                        การศึกษาตามอัธยาศัย
      25. นายสมปอง                ชัยมงคล      แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

-

* รายงานการ[2]...doc (185 KB - ดาวน์โหลด 289 ครั้ง.)
บันทึกการเข้า

ทุกอย่างเป็นไปได้หากหัวใจปราถนา
baojomtong
อ้ายบ่าวจ๋อมตอง
Administrator
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1002


เว็บมาสเตอร์จ๋อมตองดอทคอม


ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 10:54:34 pm »

2 -

                        
      26 นายเศวตชัย      คีรีรัตน์กมล      แทนหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง
      27. นายณัฐพงศ์      แสงดี         แทนผู้อำนวยการสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
      28. นายนุชิต      จันทาพูน      หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง
      30. นายถวิล      ปัญโญใหญ่      ผจก. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมทอง
      31 นายสุเทพ                    ชุมภูศรี         แทน ผจก. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง
      32. นางสาวจุรีย์      กองอินทร์      รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง
      33. นายปรีชา      สุภาอินทร์      กำนันตำบลข่วงเปา
34. นายอินทร      วิชัยชาติ         กำนันตำบลบ้านหลวง
35. นายดวงจันทร์                แสนสัจจะ      แทนกำนันตำบลสบเตี๊ยะ
36. จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์   บุญเกิด         หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการฟาร์มตัวอย่าง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านขุนแตะ
37. จ.ส.อ. ภากร      จันทรา         รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการฟาร์มตัวอย่าง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านขุนแตะ
38. นายมนตรี      ไชยรังษี         ประธาน อสม. อำเภอจอมทอง
39. นางดวงดี      ไฝนันตา         ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านหลวง
      เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  โดยนายสุรชัย   มณีประกร   นายอำเภอจอมทอง  เป็นประธานการประชุม  
กล่าวเปิดประชุม  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสุรชัย  มณีประกร   1.1  แนะนำตัวข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งที่อำเภอจอมทอง
นายอำเภอจอมทอง          (1)  นายยุทธานุภาพ   อานุภาพยรรยง   ปลัดอำเภอจอมทอง ย้ายมาจากอำเภอเสริมงาม  
         จังหวัดลำปาง   เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553
       (2)   นายสุภัทร   ราหุลปาน   เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอจอมทอง  ย้ายมาจาก
อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่   เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553
                (3)   นายสวัสดิ์   ลือยศ  ปลัดอำเภอจอมทอง  ย้ายมาจากอำเภอแม่วาง  
         จังหวัดเชียงใหม่  โดยกำหนดเดินทางรับตำแหน่งในวันที่ 5 เมษายน 2553
         1.2  แจ้งการแต่งตั้ง  (ย้าย)  ข้าราชการ  
(1)  นายดิเรก  สุริวงค์  ปลัดอำเภอจอมทอง   ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ปลัดอำเภออมก๋อย
         ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2553  
(2) นายอนิรุธ  พิมพ์สราญ   เจ้าหน้าที่ปกครอง  ที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง
      ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง  อำเภออมก๋อย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553           -3-


                 (3) นายสุชาติ  นันโต  ปลัดอำเภอจอมทอง    ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
         ปกครอง   กลุ่มนิเทศการทะเบียนและบัตร   สำนักบริหารการทะเบียน   กรมการปกครอง  
         ตั้งแต่วันที่ 22  มีนาคม 2553         
1.3   การจัดง1.4   านประเพณีสง1.5   กรานต์
1.3.1  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาด
          จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  15  เมษายน  2553        
          อำเภอจอมทองได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดขบวนแห่ดำหัว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการจัดงานประเพณีสงกรานต์อำเภอจอมทอง  ประจำปี  2553  พร้อมมอบหมายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องแล้ว  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553  โดยให้ทุกคณะพร้อมกัน ณ สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่   เวลา 10.00 น.                         
1.6   การจัดง1.7   านวันข้าราชการพลเรือน ปี 2553  วันที่ 1 เมษายน  2553        
       ได้แจกสารของสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายก   และสารจากนายกรัฐมนตรี  
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี 2553 วันที่ 1  เมษายน 2553  
1.8   ปัญ1.9   หาที่ดินบริเวณหนอง1.10   หลวง1.11   
        ปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิที่ดินหนองหลวง  ซึ่งคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ได้มอบหมายให้อำเภอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมตรวจสอบ  และอำเภอได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553  สรุปได้ดังนี้
ปี พ.ศ. 2497  มีภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณหนองหลวง ซึ่งจากการตรวจสอบโดย
การอ่านแปลภาพถ่ายดาวเทียม พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่ม ตามสัญลักษณ์ภาพถ่าย
ดาวเทียมเรียกว่า M2  ประกอบด้วยพื้นที่ทำนาและพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นส่วนใหญ่
2.    ปี พ.ศ. 2498  ทางราชการได้มีประกาศให้ราษฎรมีที่ทำกินและครอบครองที่ดินมาแจ้งการครอบครองที่ดิน (สค.1)  ซึ่งได้มีราษฎรที่ทำกินอยู่ในขณะนั้นได้แจ้งการครอบครองที่ดินไว้กับราชการ  รวมทั้งผู้ครอบครองที่ดินบริเวณหนองหลวง
ปี พ.ศ. 2515 อำเภอจอมทองได้ขึ้นทะเบียนที่ดินหนองหลวง ที่เป็นสาธารณประโยชน์  
         จำนวน  43 ไร่ 50 ตาราวา  และปี พ.ศ. 2539 ได้ออกเป็นหนังสือสำคัญที่หลวงเลขที่ ชม 0032
ที่ดินเลขที่ 1535  ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน  พื้นที่เท่าเดิม
ปี พ.ศ. 2521 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดิน  ได้มีการออกเดินสำรวจ เพื่อออก
         หนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่ราษฎรทั่วไป  ซึ่งราษฎรที่ทีที่ทำกินบริเวณหนองหลวง
         บางส่วนได้นำแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (สค.1) มาออกเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์
         (นส.3ก)
                                    /-4-

- 4 -

ปี พ.ศ. 2532 กรมที่ดิน  โดยศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน  ได้ออกเดินสำรวจ
         เพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎร และเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินบริเวณหนองหลวง  
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง  ได้มีราษฎรผู้ครอบครองที่ดินและทำกินนำเอกสาร ส.ค. 1 และ
น.ส. 3ก  และราษฎรที่ครอบครองทำประโยชน์โดยไม่มีหลักฐานมาขอออกโฉนดที่ดิน
บริเวณดังกล่าว  จำนวน 101 แปลง เนื้อที่ 207 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา  ภายหลังปี 2533 ได้มี
การออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย จำนวน 18 แปลง เนื้อที่ 57 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา  รวมออก
โฉนดทั้งสิ้น 119 แปลง เนื้อที่ 265 ไร่ 91 ตารางวา
   6.  ที่ดินบริเวณหนองหลวงที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในปัจจุบันแต่มีผู้ครอบครองทำกิน
จำนวน 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการฯ  จำนวน 10 ราย และกลุ่มราษฎร
ที่ทำกินแต่ไม่ได้ร้องเรียน ประมาณ 50 ราย  เนื่องจากไม่มี ส.ค. 1 หรือ น.ส. 3ก ในที่ดินบริเวณ
ดังกล่าว  ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาจอมทองจึงไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้ได้
อำเภอจอมทอง ได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและราษฎรที่มีที่ทำกินบริเวณ
         หนองหลวง หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านหลวง  รวมทั้งกลุ่มผู้ร้องเรียน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 ได้
         สรุปข้อเท็จจริงต่าง ๆ มีความเข้าใจตรงกันและกำหนดแนวทางแก้ไข  ดังนี้
บริเวณที่สาธารณหนองหลวง  มีการออกหนังสือสำคัญที่หลวง เลขที่ 0032  
ที่ดินเลขที่ 1535 เมื่อวันที่ 322 มีนาคม  2539 เนื้อที่ 43 ไร่ 50 ตารางวา เป็นการถูกต้องตามหลักฐานการขึ้นทะเบียนที่ดินหนองหลวงเป็นที่สาธารณะ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515
        (2) มีการเอกสารสิทธิที่ดินเป็นโฉนดบริเวณรอบ ๆ หนองหลวงไปแล้วทั้งสิ้น 119 แปลง  เนื้อที่ 265 ไร่ 91 ตารางวา เป็นการออกโฉนดโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น
        (3) สำหรับราษฎรที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินบริเวณหนองหลวง จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการฯ  จำนวน 10 ราย และกลุ่มที่ครอบครองที่ดินแต่ไม่ร้องเรียน จำนวนประมาณ 50 ราย  ได้แก้ไขปัญหาโดยกำหนดให้มาแจ้งลงทะเบียนเพื่อให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาจอมทอง  ตรวจสอบรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญที่หลวงและให้ราษฎรกลุ่มดังกล่าวขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547  โดยแจ้งความจำนงต่อผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  ด้วยความสมัครใจของผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าว  และไม่ตัดสิทธิผู้ที่ไม่เห็นด้วยว่าจะใช้สิทธิเรียกร้อง  ร้องเรียน  หรือดำเนินการโดยวิธีอื่น
มติที่ประชุม      รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2      เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
               ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้หน่วยงานตามหนังสือ ที่ ชม 0217/ 847  ลงวันที่ 24
         มีนาคม 2553  สำหรับหน่วยงานที่ต้องการนำเรื่องเข้าวาระการประชุม  ขอให้จัดเตรียม
สรุปสาระสำคัญเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบพอสังเขป มอบให้ฝ่ายเลขา เพื่อมิให้เกิดปัญหา
ข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นในการจัดทำรายงานการประชุม   
- 5 -

มติที่ประชุม      รับทราบ   
ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
         3.1  กิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
นายสุรชัย  มณีประกร      ตามที่อำเภอจอมทอง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยกำหนดให้นายอำเภอจอทอง   หน่วยงานร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ   ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร โดยเมื่อ
         วันที่ 30  มีนาคม 2553   หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย    ข้าราชการและลูกจ้าง
ที่ทำการปกครองอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สำหรับในการปฏิบัติ
ธรรมครั้งต่อไป ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเชิญชวนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม      รับทราบ
         3.1  สรุปผลการเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้นอกระบบ  
นายชัยณรงค์  นันตาสาย                 ตามที่อำเภอจอมทอง  ได้แต่งตั้งคณะทำงานเจรจาปัญหาหนี้นอกระบบ ออกเป็น
ปลัดอาวุโส   3 คณะ  มีลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย จำนวน 281 ราย  โดยเริ่มกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19  มีนาคม 2553  มีลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้
เข้าสู่กระบวนการเจรจาหนี้และยุติได้แล้ว จำนวน 147 ราย  สามารถลดต้นเงินได้จำนวน 819,304.- บาท  และลดดอกเบี้ยได้จำนวน  556,793.- บาท   รวมเป็นยอดเงินที่ลดหนี้ได้ทั้งสิ้น 1,376,097.- บาท  
มติที่ประชุม      รับทราบ   
ระเบียบวาระที่ 4      เรื่องเพื่อพิจารณา
         4.1  งานนโยบายรัฐบาล
                               4.1.1 การดำเนินงานของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.อ.) จอมทอง
                      (1.)  งานป้องกัน  
นายยุทธานุภาพ ฯ           ได้ดำเนินการรณรงค์  โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 44 หมู่บ้าน เพื่อประกาศ
ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง       เป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด  และกำหนดมอบธงสัญลักษณ์หมู่บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด
             ให้กับผู้ใหญ่บ้านวันประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 เมษายน 2553
มติที่ประชุม          รับทราบ
                           (2.) งานปราบปราม      
พ.ต.อ. สมชัย  อินทโสตถิ           สถานภาพคดีประเภทความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติด ตั้งแต่ม.ค. 2553  ถึงปัจจุบัน
ผกก. สภ.จอมทอง        จับกุมได้ 6 ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจก
มติที่ประชุม          รับทราบ   
                                    /-6-
-
บันทึกการเข้า

ทุกอย่างเป็นไปได้หากหัวใจปราถนา
baojomtong
อ้ายบ่าวจ๋อมตอง
Administrator
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1002


เว็บมาสเตอร์จ๋อมตองดอทคอม


ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 10:54:53 pm »

6-
           

                      (3.) งานบำบัดรักษา 
นางโสภา  ไชยสุ                          การบำบัดรักษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ แบบสมัครใจ  และแบบบังคับ  แทนผอ. รพ. จอมทอง      โดยปี 2553 มีผู้สมัครใจบำบัด จำนวน 45 ราย  และบังคับบำบัด จำนวน 23 ราย  ซึ่ง
            โรงพยาบาลจอมทองได้ติดตามผลจากผู้เข้ารับการบำบัดอย่างต่อเนื่อง  และเป็นโรงพยาบาล
    ที่ได้รับรางวัลการดูแลผู้บำบัดดีเด่นระดับจังหวัดและระดับประเทศ
มติที่ปะชุม         รับทราบ 
                         4.1.2  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน 
น.ส. ชุติมณฑน์ ฯ         อำเภอจอมทองได้รับอนุมัติโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน
ปลัดอำเภอ           จำนวน 84 ชุมชน 90 โครงการ ยอดเงิน 18,950,000.- บาท  ยังคงเหลืออีก  4  ชุมชน
     ยอดเงิน 450,000.- บาท  ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกลั่นกรองโครงการฯ
     ซึ่งคาดว่าจะประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ  ภายในเดือนเมษายน 2553 
มติที่ประชุม      รับทราบ
4.2   การดำเนินง4.3   านของ4.4   คณะกรรมการบริหารง4.5   านอำเภอ (กบอ.) จอมทอง4.6   
4.2.1  ด้านเศรษฐกิจ  ( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ)     
                4.2.1  ด้านสังคม   (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง)                      
                4.2.3  ด้านความมั่นคง  (ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอมทอง)                   
                4.2.4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หน. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์)
                4.2.5  ด้านบริหารจัดการ   (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง)
นายสุรชัย  มณีประกร          ขอให้ทุกกลุ่มภารกิจของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)   จัดเตรียมข้อมูล    นายอำเภอจอมทอง      ในภาพรวมของแต่ละด้าน  เพื่อแจ้งที่ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นหรือรับทราบการ
         ขับเคลื่อนนโยบายของกลุ่มภารกิจ   
มติที่ประชุม      รับทราบ
         4.3  งานของส่วนราชการ
               4.3.1  ที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง
นายชัยณรงค์  นันตาสาย            (1)  การจัดโครงการอำเภอยิ้ม... เคลื่อนที่  ประจำเดือนเมษายน 2553   
ปลัดอาวุโส                                 อำเภอจอมทองกำหนดจัดโครงการอำเภอยิ้ม.. เคลื่อนที่ ประจำเดือนเมษายน 2553
         ในวันที่ 27  เมษายน  2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย  หมู่ที่ 8
              ตำบลดอยแก้ว  ขอเชิญทุกส่วนราชการร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
                              /-7-


- 7 -
         
         (2) โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีการศึกษา 2553 
                            อำเภอจอมทองได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ว่ากรมการปกครอง  ได้ขอความร่วมมือ
         มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  ตามโครงการ
         จัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ปีการศึกษา 2553  จึงขอความ
         ร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชาวไทยภูเขาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ได้ทราบ  หากมี
         ความประสงค์จะสมัครให้ส่งใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
         (โควตากรมการปกครอง 2553)  กลุ่มภารกิจทะเบียนนักเรียน  ประมวลผลและรับเข้า
         มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 50290                                         
                 (3) ขอความร่วมมือร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย         
            อำเภอจอมทอง ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ  ว่าเมื่อวันที่ 4  มีนาคม 
         2553 เวลาประมาณ 22.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 244  บ้านสบเตี๊ยะ  หมู่ที่ 2  ตำบล
สบเตี๊ยะ  อำเภอจอมทอง  ของนายเลิศ  เขื่อนกรุณา    เสียหายทั้งหลังไม่สามารถพักอาศัยได้
รวมทั้งทรัพย์สินภายในบ้าน รวมค่าความเสียหายประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งอำเภอจอมทองและ
องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ ได้ประสานหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือใน
เบื้องต้นแล้ว ขณะนี้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  จากผู้ให้ความช่วยเหลือดังนี้
1. อบต. สบเตี๊ยะ                                            35,000.- บาท
2.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. เชียงใหม่    30,000.- บาท
3.  เงินบริจาคช่วยเหลือ                    69,347.- บาท
               รวมทั้งสิ้น   134,347.- บาท
อำเภอจอมทองและกิ่งกาชาดอำเภอจอมทองพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยให้สามารถพึ่งตนเองได้และดำรงชีวิตอยู่อย่าง
ปกติสุข จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคเงินหรือวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว โดยบริจาคได้ที่ งานสำนักงานอำเภอ ชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอจอมทอง  หรือแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
0-5334-1177 ต่อ 14  เพื่อรวบรวมให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป
มติที่ประชุม      รับทราบ
นายยุทธานุภาพฯ                 (4)  การรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพลอาสาสมัคร  (ทหารมหาดเล็ก
ปลัดฝ่ายความมั่นคง   ราชวัลลภรักษาพระองค์)   
                      สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์  กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
         สยามมกุฎราชกุมาร   แจ้งว่า หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ฯ มีความประสงค์
                                    /-8-

- 8 -


         จะรับสมัครทหารกองหนุนที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการจากทุกเหล่าทัพ  หรือบุคคลที่จบ
         การศึกษาวิชาทหาร (รด. ปีที่ 3 ขึ้นไป )   เข้ารับการเป็นพลอาสาสมัคร (ทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
         รักษาพระองค์)  โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
         หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กทม. 10170   
         หมายเลขโทรศัพท์  0  2456 9452  ,  0 2243 9192 ต่อ 9340  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม -         9  พฤษภาคม 2553  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้
         ผู้สนใจในพื้นที่ทราบ   
มติที่ประชุม      รับทราบ   
           4.3.2  สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ
นางจันทร์ดี สังขรักษ์             (1.) พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป
วัฒนธรรมอำเภอ          อำเภอจอมทอง  สภาวัฒนธรรมอำเภอจอมทอง  ร่วมกับวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
และคณะศรัทธาประชาชน ได้กำหนดจัดทำพิธีสรงน้ำพระพระพุทธรูป ประจำวัดสำคัญใน
เขตเทศบาลตำบลจอมทอง  ได้แก่  หลวงพ่อเพชร  พระพุทธรูปประจำพระอารามหลวงวัดพระธาตุ-
ศรีจอมทองวรวิหาร ฯลฯ  ในวันอังคารที่  13  เมษายน  2553   เวลา  16.00 น. โดยขบวนแห่
พร้อมกัน ณ  หน้าร้านภู่พิสิฐ  และเคลื่อนขบวนแห่ไปตามถนนสายเชียงใหม่ -ฮอด ให้ศรัทธา
ประชาชนได้สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 
       (2.) พิธีสระเกล้าดำหัวพระธรรมมังคลาจารย์
         อำเภอจอมทอง  ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอจอมทอง  และคณะศรัทธาประชาชน
ชาวอำเภอจอมทอง  ได้กำหนดจัดทำพิธีสระเกล้าดำหัวพระธรรมมังคลาจารย์  เจ้าอาวาส
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  เพื่อความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง
ในวันอาทิตย์ที่  18  เมษายน  2553   เวลา  16.00 น.  ขบวนแห่เครื่องสักการะพร้อมกัน  ณ  บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง  และเคลื่อนขบวนแห่ไปตามถนนสายเชียงใหม่ –ฮอด 
ถึงวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 
                (3.) โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน และบวชศีลจาริณี
ประจำปี 2553
            เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ
ครบ  55 พรรษา  ในปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน กระทรวง
วัฒนธรรมฯ  โดยกรมการศาสนา ร่วมกับวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ได้จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบท
ดังนี้
                           /-9-


- 9-


 
ที่   วัด / ที่อยู่   ระยะเวลาดำเนินการ   สามเณร   ศีลจาริณี      
1   วัดขะแมด       ต.ข่วงเปา         2 เม.ย. – 30 เม.ย.53   30  รูป   -      
2   วัดห้วยตองสัก    ต.ข่วงเปา        6 เม.ย. - 16 เม.ย  53   100  รูป   -      
3   วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
 ต.บ้านหลวง        28  มี.ค. - 15 เม.ย.53   100  รูป   -      
4   วัดน้ำลัด      ต.บ้านหลวง        1 เม.ย. – 11 เม.ย. 53   27  รูป   -      
5   วัดโมคคัลลาน   ต.สบเตี๊ยะ        31 มี.ค. - 15 เม.ย. 53   182  รูป   25  คน      
6   วัดพระธาตุโมคคัลลานะ
ต.สบเตี๊ยะ   3 เม.ย. – 30 เม.ย. 53   100  รูป   -      
7   วัดหนองอาบช้าง   ต.สบเตี๊ยะ   1 เม.ย.- 13 เม.ย. 53   110 รูป   -   
มติที่ประชุม      รับทราบ
                                 4.3.3  สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง             
นายสุรพล  ทองเที่ยง              (1.)  การติดตามและแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร 
เกษตรอำเภอ                    ขอให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เกิดภัยพิบัติ  (ภัยแล้งวาตภัย)  ในเขตพื้นที่ประกาศ
เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ  เพื่อดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ
                                2  แนวทางในการแก้ไขข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ปี  2552/53  รอบที่  2
หลักเกณฑ์การทำสัญญาและการใช้สิทธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี  การผลิต 2552/53(รอบที่  2)
                   (1)  การกำหนดราคาประกันและปริมาณประกันขั้นสูง   จำแนกตามประเภท
         ข้าวเปลือกดังนี้
                     1.1  ข้าวเปลือกปทุมธานี  1       11,000  บาท/ตัน  ครัวเรือนละไม่เกิน    25   ตัน
          1.2  ข้าวเปลือกเจ้า                     10,000  บาท/ตัน  ครัวเรือนละไม่เกิน     25  ตัน
                     1.3  ข้าวเปลือกเหนียว                9,500   บาท/ตัน  ครัวเรือนละไม่เกิน     16  ตัน       
                              (2)   กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง ระหว่างวันที่  22  -  28  มีนาคม   2553  ใช้ในการ
         ชดเชยส่วนต่างของ  การประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบที่  2  สำหรับข้าวเปลือกชนิด
         ต่างๆ  ณ  ความชื่นไม่เกิน  15  %  ดังนี้
                               2.1  ข้าวเปลือกเจ้า                     9,006  บาท/ตัน               ชดเชย    994  บาท/ตัน   
                                2.2  ข้าวเปลือกปทุมธานี          10,317  บาท/ตัน              ชดเชย    683  บาท/ตัน
                              2.3  ข้าวเปลือกเหนียว               10,374 บาท/ตัน              ไม่ชดเชย
                                    /-10-


- 10 -


                    (3)  กำหนดวันใช้สิทธิ์ขอรับเงินชดเชยส่วนต่างราคาประกันเกษตรกรกำหนดวันใช้
         สิทธิได้ตั้งแต่วันเก็บเกี่ยวในใบรับรองและต้องอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่  21  มกราคม  2553  ถึง 
         วันที่  31  กรกฏาคม   2553
             (4)  คุณสมบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
      4.1  เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี  การผลิต  2252/53  รอบที่  2  ที่ขึ้นทะเบียนการ
ปลูกและทำการประชาคมโดยมีใบรับรอง
                   4.2  เกษตรกรครัวเรือนหนึ่ง  จะเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เพียง   1  ราย
                                                            4.3  เกษตรกรขอเข้าโครงการเพื่อจะทำสัญญาประกันการธนาคารเพื่อการเกษตร
         และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  สาขาจอมทอง           
มติที่ประชุม      รับทราบ
         4.3.4  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง,โรงพยาบาลจอมทอง
นายสุพจน์   เจริญพร                  (1)  การควบคุมป้องกันโรค
สาธารณสุขอำเภอ                    เนื่องจากเป็นช่วงฤดูร้อน  อากาศร้อนจัดและโรคที่เกิดในช่วงฤดูร้อน  ได้แก่
โรคอหิวาตกโรค   โรคอุจจาระร่วง  และอาหารเป็นพิษ  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับ
ให้หน่วยงานในสังกัดสอดส่อง  ดูแล  และควบคุมป้องกันโรค โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่ประชาชน   
                  (2)  การส่งเสริมสุขภาพ
-  การคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่น ปี 2553  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุระดับอำเภอ  ชาย 1 คน หญิง 1 คน คัดเลือกจาก 6  ตำบล  โดยให้ สสอ. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกในวันที่  9  เมษายน  2553  เพื่อเข้ารับรางวัล  วันที่  30  เมษายน  2553  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
        (3.) การรับบริจาคโลหิต
การบริจาคโลหิตเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ  ศาลาประชาคมอำเภอจอมทอง มีผู้มาร่วมบริจาคบริจาคจำนวน 91 ยูนิต คิดเป็นปริมาตร 36,400 ซีซี
มติที่ประชุม      รับทราบ
นางโสภา   ไชยสุ           (4.)  การตรวจสุขภาพประจำปีของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/แพทย์/สารวัตร/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แทนผอ. รพ.จอมทอง             โรงพยาบาลจอมทอง ได้จัดทำแผนการตรวจสุขภาพประจำปีของกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน
         แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 22  - 26  มีนาคม  2553
โดยผู้รับบริการทั้งหมด จำนวน 365  คน  มารับบริการจริง 116 คน  ผลการตรวจสุขภาพดังนี้
                           /-11-

- 11 –


                         -  ภาวะไขมันในเลือดสูง            จำนวน  79  ราย
              -  ภาวะการทำงานของตับสูงกว่าปกติ         จำนวน  20  ราย
              -  ผลการตรวจปัสสาวะผิดปกติ            จำนวน   5  ราย
              -  ต้องพบแพทย์เพื่อการรักษา            จำนวน  68  ราย
              -  นัดตรวจเลือดซ้ำอีก 3 เดือน (ไขมันในเลือดสูง)      จำนวน  62  ราย
              -  แนะนำให้ไปตรวจเพิ่มเติม            จำนวน    1  ราย
              -  ผลการตรวจมีสุขภาพผิดปกติ            จำนวน  28  ราย
              -  ดัชนีมวลกายผิดปกติ               จำนวน  22  ราย
(5.)  การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเทศการณ์วันสงกรานต์  7  วัน  อันตราย
นางโสภา  ไชยสุ             ช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 เมษายน 2553  โรงพยาบาลจอมทอง ร่วมกับ แทน ผอ. รพ.จอมทอง   หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สภ.จอมทอง , ศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ , สมาชิก อส.
         จอมทอง , ชรบ.ฯลฯ ร่วมกันตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย 
ซึ่งโรงพยาบาลจอมทองได้จัดเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประจำจุดเรียบร้อยแล้ว   แต่ยังขาดเครื่องมือประเภทเครื่องตัดถ่าง   ซึ่งจำเป็นต้องใช้ช่วยเหลือชีวิต
ผู้ประสบอุบัติเหตุที่ติดอยู่ภายในรถ   โรงพยาบาลฯ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนแต่อย่างใด
มติที่ประชุม      รับทราบ มอบโรงพยาบาลจอมทองทำหนังสือประสานวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ประเภทเครื่องตัดถ่าง 
         4.3.4  สำนักงานท้องถิ่นอำเภอจอมทอง
นายทรงเกียรติ ฯ                 (1) ติดตามโครงการที่ส่วนราชการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ท้องถิ่นอำเภอจอมทอง   ปกครองส่วนท้องถิ่น
                ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการสนับสนุน
         งบประมาณจากท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9  เมษายน  2553  พร้อมจัดส่งสำเนาให้
         สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจอมทอง 
                  (2)  งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง
    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้โอนเงินงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง 
         จำนวน 23,000 ล้านบาท มาให้แล้ว  จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 
                           /-12-
- 12 -                 
         
           (3)   การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ   
                                                                       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ที่ลงทะเบียนไว้ จำนวน 583 คน งวดแรกตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2553   สำหรับ
เบี้ยยังชีพเดือนกันยายน 2553   อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรร
มติที่ประชุม      รับทราบ
         4.3.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นายมงคล  ยาแก้ว            ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ  ประจำ
แทน ผอ. ศูนย์การศึกษาฯ    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ  ได้แก่  ระดับประถมศึกษา ,
         มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 30  เมษายน  2553  โดยมี
         หลักฐาน ดังนี้
                   1. สำเนาทะเบียนบ้าน               จำนวน   1  ฉบับ
                   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน         จำนวน   1  ฉบับ
                  3. วุฒิการศึกษา (เดิม)               จำนวน   1  ฉบับ
                  4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  (ถ้ามี)           จำนวน   1  ฉบับ
                  5. สำเนาหลักฐานการสมรส (ถ้ามี)         จำนวน  1  ฉบับ
                  6. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก         จำนวน  2  ใบ         
มติที่ประชุม      รับทราบ
         4.3.6  สถานีควบคุมไฟป่า
นายนุชิต  จันทาพูน              สรุปผลการดับไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง ประจำเดือนมีนาคม  2553
หน. สถานีควบคุมไฟป่า   เกิดไฟป่า  จำนวน  27  ครั้ง  พื้นที่เสียหายรวม 157 ไร่  ดังนี้
ลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง                  -   ตำบลสบเตี๊ยะ     จำนวน   11  ครั้ง   พื้นที่เสียหาย   จำนวน   80  ไร่
                     -  ตำบลแม่สอย   จำนวน     8  ครั้ง   พื้นที่เสียหาย   จำนวน    38  ไร่
                     -  ตำบลบ้านแปะ   จำนวน     2  ครั้ง   พื้นที่เสียหาย   จำนวน    11  ไร่     
                -   ตำบลดอยแก้ว   จำนวน     2  ครั้ง   พื้นที่เสียหาย   จำนวน    11  ไร่
                    -  ตำบลกองแขก  อำเภอแม่แจ่ม  จำนวน  3  ครั้ง   พื้นที่เสียหาย  จำนวน  14  ไร่
                   -  ตำบลบ่อหลวง  อำเภอฮอด        จำนวน  1  ครั้ง   พื้นที่เสียหาย  จำนวน    3  ไร่   
นายอดุลย์  ใจเป็ง             สรุปผลการดับไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าอินทนนท์  ประจำเดือนมีนาคม  2553
หน. สถานีควบคุมไฟป่า    เกิดไฟป่า จำนวน 85  ครั้ง  พื้นที่เสียหาย  จำนวน  629 ไร่
มติที่ประชุม      รับทราบ
                                    /-13-

- 13 -
      

         4.3.7  สำนักงานพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 6
นายปราโมทย์  เลิศชีวกานต์         กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  ในปี พ.ศ. 2555         
แทน ผอ. การศึกษาฯเขต 6   ซึ่งในระหว่างนี้ยังใช้ทั้งหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่  โดยมีโรงเรียนนำร่องที่ใช้หลักสูตรใหม่
         ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ร.ร. ข่วงเป่าเหนือ    ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนจอมทอง  สามารถ
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 6   
                     ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองในพื้นที่ทราบ  หากบุตรหลานไม่
         สามารถสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนที่สมัครไว้  ขอให้ติดต่อที่สำนักงานเขตพื้นการศึกษาเชียงใหม่
         เขต 6  ภายในวันที่  3  เมษายน  2553     เพื่อจัดหาสถานศึกษาให้และเมื่อจัดหาสถานศึกษาให้แล้วต้อง
         เรียนตามที่จัดให้               
มติที่ประชุม      รับทราบ
         4.3.8  โรงเรียนจอมทอง
น.ส.  จุรีย์   กองอินทร์       แจ้งผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนจอมทองให้ทราบ  ดังนี้     
แทน ผอ. ร.ร. จอมทอง        1. ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 4  ของโรงเรียนทั่วประเทศให้เข้าโครงการนวัตกรรมการ
         บริหารโรงเรียนในฝันอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร (TQA)     ดำเนินการ  3 ปีต่อเนื่อง (2553 – 2555)
                    2.  ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ของโรงเรียนทั่วประเทศให้เข้าโครงการบูรณาการต้นทุนชีวิต
         เด็กและเยาวชนไทยสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน   
                    3.  ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 โรงเรียนทั่วประเทศให้เข้าโครงการพัฒนาศักยภาพครู  เพื่อเป็น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ  สสวท.                           
           4.  ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ ให้เข้าโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล (WCSS)    เริ่มดำเนินการปีการศึกษา   2553  โดยเปิดห้องเรียนพิเศษ MEP 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 1 ห้องเรียน  ห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  1  ห้องเรียน   และเปิดห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต   จำนวน 1  ห้องเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 1 ห้องเรียน  ซึ่งต้องผ่านการประเมินให้ได้ภายในปี  2555
          สำหรับการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2553  ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (MEP, วิทย์-คณิต )  นักเรียนสมัครเกินจำนวน และคาดว่าปีการศึกษา 2553  มีนักเรียนจากเดิม
จำนวน 1,858 คน เพิ่มเป็น 2,093 คน
มติที่ประชุม      รับทราบ               
                           /-14--14-


4.3.9  สำนักงานพระมหาธาตุเจดีย์ดอยอินทนนท์
น.อ.พินิจ   สุรภากร              ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเฝ้าระวัง  สอดส่อง  ดูแลภายในพื้นที่  เนื่องจากเหตุการณ์
(แทนพระมหาธาตุเจดีย์)   ต่าง ๆ ที่เกิดผล  ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติ  ขอให้ทุกคนมีความรัก  ความสามัคคี
         มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
                    สำหรับปัญหาภัยแล้ง ขอให้ทุกฝ่ายช่วยสอดส่องดูแลการเกิดไฟป่า  ช่วยการอนุรักษ์
         รักษาป่าให้คงอยู่ตลอดไป                                                                                                                   
ระเบียบวาระที่ 6      เรื่องอื่น ๆ 
6.1  การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอจอมทอง
นายชัยณรงค์ ฯ             ขอเชิญทุกหน่วยงานร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอจอมทอง ในวันที่ 19
ปลัดอาวุโส      เมษายน   2553   เวลา 14.00 น.  ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอ    
มติที่ประชุม      รับทราบ   ประชุมครั้งต่อไปวันที่ 3  พฤษภาคม  2553  เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหาร
         ส่วนตำบลข่วงเปา
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

            (ลงชื่อ)                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม
               (นางสาวชุติมณฑน์  เปล่งอรุณ)
                                     ปลัดอำเภอจอมทอง

            (ลงชื่อ)                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                                             (นายชัยณรงค์  นันตาสาย)                                                             
    ปลัดอำเภอ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
   
บันทึกการเข้า

ทุกอย่างเป็นไปได้หากหัวใจปราถนา
หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
 
กระโดดไป: