ประวัติพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง

 

 
 
  **** ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองจอมทองด้วยความ ม่วน อก ม่วนใจ๋ **** อินทนนท์สูงเด่น ร่มเย็นองค์พระธาตุ น้ำตกใสสะอาด เชิดชูศาสน์แห่ไม้ค้ำโพธิ์

 

 


 
 

  

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน2550